Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก จองที่พักเกาะพยาม ที่พักเกาะพยาม เที่ยวเกาะพยาม

อ่าวใหญ่

อ่าวใหญ่
อ่าวใหญ่
อ่าวใหญ่

อ่าวใหญ่ มีชื่อเหมือนกับอ่าวใหญ่ของเกาะช้าง ชายหาดถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยลำคลองเล็กๆ ชายหาดตอนเหนือมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ตอนเหนือสุดเป็นโขดหิน ส่วนชายหาดตอนใต้มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ตอนใต้สุดเป็นโขดหิน หาดทรายเป็นพื้นราบลงสู่ทะเล เรือสามารถเข้าจอดได้เฉพาะช่วงปลายของหาดตอนเหนือ และช่วงปลายของหาดตอนใต้ เพื่อหลบลูกคลื่นที่มีทิศทางตัดเฉียงกับชายหาดตอนใต้ไปสู่ชายหาดตอนเหนือ ตลอดแนวชายหาดมีบาร์เบียร์ บังกะโล ที่พักราคาประหยัดอยู่หลายแห่ง